Basik Auto-Elektronika Zabrze

Ilteq - Samochodowy system antyalkoholowy


Statystyki


Problem kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu jest stale narastający. Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji w Polsce stale wzrasta liczba przypadków nietrzeźwości kierujących pojazdami mechanicznymi. W 2009 roku liczba ujawnionych kierujących pojazdami mechanicznymi zarówno w stanie po użyciu alkoholu jak i nietrzeźwości wynosiła 102667 ujawnionych przypadków. W porównaniu z rokiem 2008 stwierdzono wzrost o 5683 osoby, a w porównaniu z rokiem 2007 wzrost aż o 13396 osób. Przedstawione liczby świadczą o tym, że prowadzone działania o charakterze edukacyjnym jak i prewencyjnym nie wpływają na problem nietrzeźwości kierujących pojazdami mechanicznymi.

Charakterystyka produktu


Samochodowy system antyalkoholowy „ilteQ 1” – jest elektronicznym systemem mającym na celu:

 • informowanie o stanie trzeźwości kierowcy prowadzącego pojazd,
 • zapobieganie prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez osoby, w organizmie których poziom alkoholu etylowego przekracza dozwolony prawnie poziom (w Polsce poziom ten został ustalony na 0,2grama alkoholu w litrze krwi) lub przez osoby nie poddające się badaniu,
 • wpłynięcie na obniżenie ilości spożywanego alkoholu wśród Użytkowników pojazdów mechanicznych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Działanie systemu po podłączeniu do instalacji pojazdu:

 • informuje pozostałych użytkowników drogi o potencjalnym zagrożeniu powodowanym przez: nieodpowiedzialnego kierowcę będącego pod wpływem alkoholu, albo kierowcę nie poddanego weryfikacji na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • uniemożliwia uruchomienie pojazdu mechanicznego w przypadku negatywnego wyniku badania antyalkoholowego, bądź nie poddania się testowi przez kierowcę,
 • utrudnia dokonywania sabotażu polegającego na odłączaniu poszczególnych modułów systemu.


W systemie „ilteQ 1” wprowadzono następujące rozwiązania gwarantujące skuteczną funkcjonalność:

 • zastosowano katalityczny czujnik gwarantujący poprawne działanie systemu w zakresie temperatur od -20 do +60 stopni Celsjusza,
 • wprowadzono dźwiękowy alarm odcięcia modułów informacyjnych, co uniemożliwia dokonanie sabotażu polegającego na odcięciu modułów informacyjnych i zasilenie ich zielonych diod LED z własnego źródła zasilania,
 • wprowadzono dźwięk alarmowy informujący o dokonywaniu sabotażu polegającego na odłączenia modułu akwizycyjnego,
 • Zastosowano odporniejsze i mniej awaryjne złącza, które niwelują zagrożenie obluzowania i uszkodzenia wysoko prądowych złączy systemu w trudnych warunkach temperaturowo–wilgotnościowych.

W systemie „ilteQ 1” wprowadzono ponadto następujące udogodnienia dla Użytkowników:

 • krótki czas oczekiwania między włączeniem zasilania systemu, a jego gotowością do przeprowadzenia badania kierowcy (czas rozgrzewania dobierany jest dynamicznie wg potrzeby, maksymalnie wynosi 30 sekund),
 • system nie wymaga ponownego poddawania się badaniom przez kierowcę po zgaszeniu silnika i wyłączeniu zapłonu w sytuacjach stania w korku lub na przejazdach kolejowych przez okres ochronny 15 minut,
 • posiada oszczędzania energii akumulatora przez wyłączanie systemu po 20min. nieaktywności na jego wejściach, system ponownie włączany w chwili uaktywnienia wejścia wybudzającego (np. po zapaleniu światła w kabinie kierowcy, rozbrojeniu alarmu, uruchomienia centralnego zamka, otwarciu drzwi kierowcy),
 • wprowadzenie funkcji samodzielnego rozpoznawania przez system podłączonych do niego modułów informacyjnych i jego pamiętania, co umożliwia indywidualną decyzję wyboru ilości podłączonych modułów informacyjnych (np. w zależności od modelu samochodu), które będą dozorowane przez system,
 • wprowadzenie możliwości kalibracji czujnika alkoholu w module akwizycyjnym oraz funkcji przypominającej użytkownikowi systemu konieczność dokonania takiej kalibracji w wybranym na etapie programowania systemu czasie (od 1 do 1000 dni),
 • uniezależnienie systemu od napięcia instalacji elektrycznej samochodu (12V w samochodach osobowych i 24V w ciężarowych), dzięki czemu do napięcia instalacji dostosowywać należy za każdym razem tylko i wyłącznie syrenkę alarmową,
 • zastosowano jednokolorowe diod LED do modułów informacyjnych ze względu na lepsze parametry wiązki emitowanego światła.

Dla kogo?

 • Floty pojazdów służbowych przedsiębiorstw prywatnych lub państwowych
 • Pojazdy użyteczności publicznej: pojazdy komunikacji miejskiej
 • Park samochodowy firm przewozowych: autokary, busy
 • Floty firm transportowych: ciągniki siodłowe, ciężarówki, busy
 • Specjalistyczny sprzęt budowlany: koparki, walce ect.
 • Prywatni użytkownicy: prywatne pojazdy samochodowe
 • Korporacje taksówek
 • Młodociani kierowcy
Jak korzystać?
 • Floty pojazdów służbowych przedsiębiorstw prywatnych lub państwowych
 • Pojazdy użyteczności publicznej: pojazdy komunikacji miejskiej
 • Park samochodowy firm przewozowych: autokary, busy
 • Floty firm transportowych: ciągniki siodłowe, ciężarówki, busy
 • Specjalistyczny sprzęt budowlany: koparki, walce ect.
 • Prywatni użytkownicy: prywatne pojazdy samochodowe
 • Korporacje taksówek
 • Młodociani kierowcy
Etapy postępowania:

 • W momencie zbliżania się do pojazdu należy otworzyć zamek centralny z pilota. Jeżeli pojazd pozostał otwarty na okres dłuższy niż 15 minut lub jeżeli nie posiada zamka centralnego, to należy wprowadzić „plus na stacyjce” (przekręcić kluczyk w stacyjce do pierwszego poziomu). W momencie otwarcia centralnego zamka lub wprowadzenie „plusa na stacyjce” rozpocznie się odmierzanie czasu przygotowania modułu akwizycyjnego (testera) do 1 minuty. Wcześniejsze otwarcie samochodu spowoduje odmierzanie czasu i gotowość już w momencie wsiadania do pojazdu.
 • Użytkownik w momencie gdy zobaczy na module akwizycyjnym (Tester) zieloną diodę, to powinien poddać się badaniu stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu . Podczas dokonywania działań, kluczyk powinien być wyciągnięty ze stacyjki.
 • Przez okres ok. 3 sekund Użytkownik powinien równomiernym strumieniem wprowadzić powietrze do modułu akwizycyjnego (testera) przy wykorzystaniu własnego przenośnego ustnika. Pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza rozpoczęcie pobierania strumienia do badań. Ten sam sygnał po okresie 3 sekund informuje, iż w sposób odpowiedni zostało wprowadzone powietrze do analizy. W przypadku gdy podczas wprowadzania strumienia pojawi się potrójny sygnał dźwiękowy i dioda zacznie mrugać na czerwono, wówczas oznacza to, iż strumień jest wprowadzany w sposób nieodpowiedni. Tester potrzebuje wtedy kilka sekund na przeczyszczenie komory przed poddaniem się kolejnej próbie dokonania badania.
 • Po otrzymaniu odpowiedniego strumienia powietrza i zasygnalizowaniu tego faktu pojedynczym sygnałem dźwiękowym przez Tester, w ciągu krótkiego czasu zostanie sprawdzona zawartość alkoholu we krwi.
 • Podwójny sygnał dźwiękowy i zapalona zielona dioda na module akwizycyjnym informuje o pozytywnym wyniku testu, zezwalającym na uruchomienie pojazdu.
 • Potrójny sygnał dźwiękowy i zapalona czerwona dioda na module akwizycyjnym informuje o negatywnym wyniku testu, który uniemożliwia uruchomienie pojazdu.
 • Jeżeli Użytkownik nie podda się badaniu, to system uniemożliwi uruchomienie pojazdu i poinformuje o tym fakcie innych użytkowników za pomocą czerwonych diod Led modułów informacyjnych.
 • Po każdej dokonanej analizie z pozytywnym wynikiem, Użytkownik ma 15 minut okresu ochronnego, w którym będzie mógł uruchamiać pojazd bez kolejnego dmuchania.
 • Jeżeli czas 15 minut zostanie przekroczony, to Użytkownik będzie musiał poddać się po raz kolejny procedurze badania stanu trzeźwości.
 • Po 20 minutach postoju pojazdu i braku jakichkolwiek działań na nim, system przechodzi w stan spoczynku aby nie pobierać niepotrzebnie energię. Po uaktywnieniu którejkolwiek sygnalizacji: plus na stacyjce, centralny, system zacznie się szybko przygotowywać do działań ( w pamięci pozostaną zapamiętane wszystkie moduły sprzed momentu pójścia w stan spoczynku).

Oferta usług

Posiadamy wieloletnie doświadczenie.


Do naszych usług m. in.  należą:

===========================

Nowe galerie
=====================

Akceptujemy karty płatnicze.


=======================

Brak gotówki? U nas korzystny
kredyt na dowolną usługę.
Przykład:
Kwota kredytu: 2000 zł
ilość rat: 10
Wpłata własna: 200 zł
Rata miesięczna: 204 zł

=====================


Auto-holowanie
24h/dobę
Tel. +48 537-900-910

=====================


=====================


Znajdż nas na Facebooku.

=====================